Bun venit, vizitatorule! [ Creaza cont nou | Autentificarerss  |  tw

Mănăstirea VORONEŢ

Scris 4 august 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Bine sfătuit la vreme de răstrişte de către sihastrul Daniil din Voroneţ, Ştefan cel Mare hotărăşte, drept mulţumire, înălţarea unei mănăstiri care să fie sfânt loc de rugăciune. Aici exista un schit de lemn, unde, conform tradiţiei, a trăit Daniil Sihastrul căruia domnul, la ceas de cumpănă în timpul luptelor cu turcii, i-a cerut sfat şi ajutor. Cercetările recente arată că Daniil nu a fost o figură legendară ci o personalitate istorică reală. Printre pietrele funerare de la Voroneţ se află şi o lespede cu inscripţia: „Acest mormânt este al părintelui nostru David, ca schimnic Daniil”. detalii »

Mănăstirea SUCEVIŢA

Scris 4 august 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Tradiţia aşează pe valea râului Suceviţa, între dealuri, o biserică din lemn şi o schivnicie de pe la începutul veacului al XVI-lea. Legenda spune ca, mai târziu, pentru răscumpărarea a cine ştie căror păcate, o femeie a adus cu carul ei tras de bivoli, timp de treizeci de ani, piatra necesară actualei construcţii. Documentar, mănăstirea este atestată la 1586 ca rezultat al iniţiativei mitropolitului Gheorghe Movilă. detalii »

Mănăstirea PUTNA

Scris 4 august 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Prima ctitorie a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mănăstirea Putna, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost sorocită loc de odihnă veşnică pentru domnitor şi familia sa. Zidirea a început la un an după cucerirea cetăţii Chilia în vara anului 1466 (la 4 iulie după prima versiune a Letopiseţului de la Putna, 10 iulie după a doua versiune şi după Cronica moldo-polonă). Lucrările de construcţie au durat patru ani, timp în care această măreaţă operă a fost dusă la bun sfârşit de arhitectul grec Teodor, ajutat de meşterii zidari, pietrari, zugravi şi argintari veniţi din Transilvania. detalii »

Mănăstirea DRAGOMIRNA

Scris 4 august 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

La moşia sa Dragomirna, la 12 km de Cetatea de Scaun a Moldovei – Suceava, Anastasie Crimca împreună cu boierii Lupu şi Simion Stroici au înălţat în 1602 biserica “schitului” închinată Sfinţilor Enoh, Ilie şi Ioan Teologul, în prezent aflată în cimitirul obştii. detalii »

Mănăstirea PĂTRĂUŢI

Scris 4 august 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Biserica înălţată de Ştefan cel Mare în 1487, este cea mai redusă ca proporţii dintre ctitoriile sale şi singura destinată a fi mănăstire de călugăriţe, “…lăcaş pentru ostaşii răniţi în războaie”. Lucrările de zidire a bisericii din Pătrăuţi, lângă Suceava, cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci, au început la 13 iunie 1487. Iniţial aici a existat un tablou votiv reprezentând pe domnitor şi familia (azi repictat). detalii »

Mănăstirea Probota

Scris 19 iulie 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Probota, prima ctitorie a domnitorului Petru Rareş, este ridicată în 1530 pe locul consacrat de o bisericuţă din lemn (1398) şi alta din piatră (în jur de 1440) ale cărei urme se mai văd în vecinatate; “probota” înseamnă frăţie, desigur, a slujitorilor bisericii. detalii »

Mănăstirea SLATINA

Scris 19 iulie 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Mănăstirea Slatina este prima ctitorie a lui Alexandru Lăpuşneanu şi se află în apropiere de Fălticeni, într-o zonă de o frumuseţe aparte. Istoria zidirii mănăstririi se pierde în negura timpului, dar legendele spun că aici trăia un sihastru care l-ar fi sfătuit pe domnitorul Lăpuşneanu să zidească o mănăstire pe locul unde creştea un paltin. detalii »

Mănăstirea RÂŞCA

Scris 19 iulie 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Mănăstirea Râşca este o mănăstire de călugări amplasată în satul Râşca (din judeţul Suceava), la o distanţă de circa 15 kilometri de oraşul Fălticeni. Biserica mănăstirii este una dintre bisericile medievale din nordul Moldovei pictate în exterior, fiind singura pictată în stil bizantin. detalii »

Manastirea Balinesti

Scris 19 iulie 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Forma bisericii este simplă. Corpul rectangular fără nici o absidă laterală şi o absidă estică poligonală erau destul de obişnuite în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, dar capătul vestic rotund este unic. detalii »

Mănăstirea BOGDANA

Scris 19 iulie 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Biserica Sfântul Nicolae este prima construcţie religioasă de piatră din Moldova păstrată în forma ei originală, nealterată până astăzi, fiind considerată un adevărat document de naştere a arhitecturii Moldovei.

Ctitorită în jurul anului 1360 de voievodul Bogdan I (1359-1365) drept mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru izbânda în luptele pentru constituirea statului liber şi independent Moldova, acest sfânt locaş de închinare avea să-i fie necropolă lui şi familiei sale. detalii »

Pagina 7 din 9‹‹123456789››

Va recomandam


Adauga Oferta ta