Bun venit, vizitatorule! [ Creaza cont nou | Autentificarerss  |  tw

Mănăstirea ARBORE

Scris 4 august 2010 de in Manastiri din Bucovina | Nu sunt comentarii

Nu se cunoaşte datarea picturilor. O inscripţie descoperită înăuntrul bisericii specifică faptul că Dragoş, fiului preotului Coman din Iaşi, a pictat biserica în 1541, la cererea Anei, nepoata lui Luca Arbore. De obicei, se consideră aceasta ca fiind dată atât pentru picturile exterioare, cât şi pentru cele interioare.

  • Anul construcţiei: 1503
  • Construită de: Luca Arbore
  • Locaţia: Arbore, judeţul Suceava

În 1503 marele hatman Luca Arbore a fondat un paraclis în satul care îi poartă numele, ca parte a Curţii sale.

Arbore a fost unul dintre boierii cei mai importanţi de la curtea lui Ştefan cel Mare, Bogdan al III-lea şi Ştefăniţă Vodă. Diferenţe politice l-au separat pe Arbore de Ştefăniţă Vodă, şi-a pierdut poziţia de hatman şi de portar al Sucevei, iar în 1523 a fost decapitat. Biserica îşi are hramul „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”.

YouTube previzualizare imagini

Unii cercetători consideră că anul 1541 se referă doar la modificările târzii. În interior, planul este triconc, cu cele două abside laterale ale naosului sculptate în grosimea pereţilor. Faţada vestică a bisericii are specificul ei: doar aici, în Arbore şi în Reuseni, o firidă mare înlocuieşte exonartexul. La început, clopotele bisericii erau plasate aici, pe o bară de lemn, dar acum spaţiul este folosit pentru a aduce ofrande morţilor.

Arhitectura

Mănăstirea este o ctitorie boierească, fapt evidenţiat prin absenţa turlelor. Concepută şi construită într-o formă simplă, pornind de la ideea unei biserici de tip longitudinal, construcţia uimeşte prin marea sa stilizare.

În construcţia ei se observă unele inovaţii arhitectonice şi un echilibru deosebit al proporţiilor. Este construită din cărămidă şi piatră extrasă de la carierele din zonă. Are un plan dreptunghiular la exterior, fără turlă. Pornind de la ideea unei biserici de tip longitudinal, silueta elegantă a construcţiei este accentuată prin prelungirea în exterior, spre vest, a zidurilor laterale (cu cca. 2,5 metri) legate printr-un arc semicircular şi unirea lor la partea superioară prin arcadă, obţinându-se astfel un spaţiu semi-deschis ce apare pentru prima dată în arhitectura moldovenească. Această nişă exterioară de pe faţada vestică constituia, se pare, lăcaşul clopotelor. Intrarea este poziţionată pe partea laterală sudică a construcţiei.

În interior, biserica are un plan fals-trilobat, absidele fiind două nişe arcuite în grosimea zidurilor laterale. Meşterii hatmanului Arbore au realizat pereţi drepţi, cu imense suprafeţe netede, au introdus calote în naos si pronaos, eliminând semicilindrul iniţial. Arcadele joase, fără spirale, pantele şi sistemul de arce modoveneşti conferă bisericii proporţii elegante, dovedind o construcţie de valoare.

Din mobilierul paraclisului nu s-a păstrat mare lucru, în schimb chivotul de mormânt al ctitorului mănăstirii, hatmanul Luca Arbore, ucis din porunca lui Ştefăniţă Vodă în anul 1523. Situat în pronaos, chivotul este considerat cel mai valoros însemn funerar de stil gotic din Bucovina.

Pictura

După 38 de ani de la ridicarea bisericii, în anul 1541, la iniţiativa Anei – sora boierului Arbore – se va realiza ansamblul de pictură exterioară şi interioară.

Frescele interioare şi exterioare sunt realizate, la cererea urmaşelor Hatmanului Arbore, de către meşterul moldovean Dragoş Coman din Iaşi, în 1541. Acesta nu este un cleric, ci un exponent al lumii laice. Acest lucru transpare din spontaneitatea picturii, din transparenţa culorii, aidoma unei acuarele, din construcţia siluetelor, care au uneori gesturi şi atitudini necanonice. Prin Mănăstirea Arbore, Dragoş Coman introduce în pictura bisericească unul dintre cele mai laice monumente de artă moldovenească.

Ceea ce impresionează în mod deosebit în pictura bisericii este calitatea ei decorativă, coloritul cald şi luminos, ritmul şi eleganţa extremă a siluetelor. Frescele interioare sunt remarcabile prin arta portretului: tablourile votive din pronaos şi naos (care înfăţişează pe ctitor şi familia sa, în două ipostaze), portretul Fecioarei Maria, al împăratului Constantin cel Mare etc. Din păcate, pictura interioară a fost serios afectată în secolele XVII-XVIII, când edificiul a rămas fără acoperiş.

O mare parte a picturii interioare se vede însă suficient de clar. Sfinţii şi sfintele (în pronaos) au adesea nimburile în relief şi aurite, semn al opulenţei caracteristice fruntaşilor feudalităţii locale, chiar într-o perioadă de permanente conflicte cu Poarta Otomană. Se ramarcă tema din interiorul bisericii, Cavalcada împăratului Constantin, zugrăvită la vedere, pe peretele de vest al pronaosului, şi Marea rugăciune de la absidă, care invocă simbolic victoria împotriva Porţii. Compoziţia dă nota specifică picturii murale din Bucovina. Printre sfinţii zugrăviţi figureză „Ioan cel Nou”, iar în fruntea lor, caz unic în iconografia bizantină, împăraţii Constantin şi Elena, consideraţi, după cum se ştie, printre protectorii Moldovei.

Pictura exterioară cuprinde scene populate de numeroase personaje în continuă mişcare. Culorile vii, armonios îmbinate, degajă multă căldură. Artistul, cu o viziune nouă faţă de înaintaşi, reuşeşte o sinteză îndrăzneaţă între elementele orientale şi occidentale, bine integrată totuşi în tradiţie. Inovator, pictorul găseşte unele soluţii proprii de fluidizare a mişcării personajelor, evidente în scena Judecăţii de Apoi. Se observă şi influenţe ale picturii murale din tările catolice: apărătorul de moarte, Cristofor, zugrăvit cu pruncul Iisus pe umăr, printre sfinţii martiri, în Cinul de pe absidă, este o imagine unică şi neobişnuită pentru Moldova.

Decorul faţadei de apus sta mărturie pentru geniul pictorului: în marea cavitate, unde se fac de obicei pomeni şi parastase, întregul perete este pictat cu un ansamblu de miniaturi, considerat cel mai bine realizat din toată pictura epocii Ştefan cel Mare – Petru Rareş. Apar aici Adam arând, Eva torcând (în Geneză), Ospăţul Sfântului Gheorghe, cu mesenii aşezati şi cu spatele la pridvor (amplasament străin bizantinismului, introdus de Renaşterea italiană). Personajele au o mişcare firească, „trăiesc” evenimentul. Artistul se dovedeşte curajos: la trecerea de pe un zid pe altul, aşează capul balaurului într-o scenă şi coada în alta (aducerea balaurului). Pentru fond, pe lângă verdele întunecat, pictorul foloseşte şi albastrul de Voroneţ.

Pictura interioară a fost serios afectată în secolele XVII-XVIII, când edificiul a rămas fără acoperiş. Lucrări de consolidare şi restaurare au fost efectute în anii 1909-1914, 1936-1937 şi 1965-1970. În prezent se lucrează la restaurarea interiorului si exteriorului bisericii, acţiunea fiind sprijinită financiar de Lions Club Voreifel, în care s-a angajat cu entuziasm Doctorul Ioan T. Marcea, Director al Spitalului de Psihiatrie din Zülpich/Germania.

  • Adresa: Arbore, 727015, judetul Suceava
  • Tel.: + 40 (991) 54
  • Hram: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 29 August.

Parerea ta

Va recomandam


Adauga Oferta ta